Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Dobrá zpráva pro všechny, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení! Dne 26. 9. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb. o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Daň z nabytí nemovitosti činila 4 % z pořizovací ceny a hradil ji kupující. Tuto daň jste museli zaplatit do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.

Tuto daň již nemusíte platit. A zákon platí i zpětně na vklady práva do katastru nemovitostí (dále jen KN) od prosince 2019 a později. Pokud jste již koupili nemovitost a právní účinky vkladu do KN vznikly v období od prosince 2019 a později a daň z nabytí nemovitosti jste již zaplatili, vzniká vám vratitelný přeplatek na dani. Správce daně vám přeplatek vrátí na základě podané žádosti. Žádost se podává na místně příslušném finančním úřadě a nemá přesně daný formulář, může vypadat třeba takto:

 

Přeplatek vám bude vrácen do 30 dnů od podání žádosti.

Pokud jste daň ještě nezaplatili, nemusíte činit žádné kroky.

V souvislosti s koupí nemovitosti platilo, že si kupující mohl odečíst od základu daně úroky z úvěru na bydlení. Toto platí i nadále. Snížila se však výše limitu odpočtu úroků ze současných 300 000 Kč na částku 150 000 Kč pro úvěry uzavřené po 1.1.2021.

Další významnou změnou je prodloužení „časového testu“ z 5 let na 10 let. Platilo například, že jste koupili byt a prodali ho se ziskem za dobu delší než 5 let, nemuseli jste platit daň z příjmu. Nově se tato doba prodlužuje na 10 let.